Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Trolejbusy v Košiciach

Počas stretnutia s generálnym riaditeľom DPMK Vladimírom Padyšákom sme sa rozprávali o možnom návrate trolejbusov do Košíc. Potvrdil nám, že trolejbusy majú reálnu šancu na postupný návrat, nie je to však možné urobiť ihneď. Najprv potrebujeme prekonať viacero prekážok.

Čo bráni návratu trolejbusov do Košíc?

V súčasnosti je poškodené trolejové vedenie z dôvodu dopravných nehôd, ktoré DPMK opravuje vlastnými kapacitami. Trolejové vedenie musí byť udržiavané a pravidelne využívané, aby nedochádzalo k ešte väčšiemu poškodzovaniu existujúcej trolejbusovej infraštruktúry.

Infraštruktúra po oprave havárií zvládne premávku maximálne jedného vozidla, pretože je značne poškodená a nedá sa využívať jej plná kapacita. Náš vozový park obsahuje iba dva prevádzkyschopné trolejbusy – jeden dlhý (Škoda 15 Tr #1001) a jeden krátky (Škoda 14 TrM #2003). Tie sa dajú využívať skôr na spomienkové jazdy ako na pravidelnú výpravu.

To, či sa vráti tzv. Dobrý trolejbus, alebo trolejbusy budú jazdiť dočasne v inom režime ešte nie je rozhodnuté. Dobrý trolejbus jazdil počas rokov 2019 a 2020 pravidelne v nedeľu a pre cestujúcich bol zadarmo. Aj vďaka nemu sa podarilo aspoň udržiavať trolejovú infraštruktúru v prevádzke a zabránilo sa tomu, aby ešte viac degradovala. Premávka aspoň jedného trolejbusu by mohla plniť rovnakú úlohu, kým celá sieť nebude zrekonštruovaná.

Aké sú odhadované náklady na nevyhnutné opravy?

Aby sme mohli na trať pustiť niekdajší počet trolejbusov a prípadne aj viac, je nevyhnutné vykonať opravy trolejbusovej infraštruktúry vrátane meniarní vo výške cca 2,9 milióna eur. Následne by sme na trolejové vedenie mohli vrátiť 28 trolejbusov, ktoré kedysi po ňom premávali. Tie, samozrejme, musíme najprv zakúpiť.

Ak to má mesto financovať z európskych zdrojov, nevyhnutne potrebujeme upraviť Plán udržateľnej mobility (PUM), na ktorom sa síce pracuje, ale ani po troch rokoch neprišlo k jeho úprave. Je to pritom nevyhnutná podmienka na použitie eurofondov. Prvé nové trolejbusy by do Košíc mohli doraziť najskôr o tri roky podľa slov generálneho riaditeľa DPMK. Ak by sme PUM modifikovali skôr, dnes sme už mohli tieto vozidlá minimálne súťažiť.

Prečo návrat trolejbusov plne podporujeme?

Návrat trolejbusov je pre Košice nevyhnutný z viacerých dôvodov. Ak chceme čerpať európske zdroje na nákup nových vozidiel, musia spĺňať určité ekologické štandardy. Nedávno kupované dieselové autobusy značiek SOR a Solaris ich nespĺňajú. Z toho dôvodu sme na ich nákup nemohli využiť prostriedky z eurofondov, ale kupovali sme ich na úver.

Druhý dôvod je splnenie nášho záväzku, aby určitá časť vozového parku po roku 2030 spĺňala sprísnené ekologické štandardy. Preto by sme mali myslieť do budúcnosti a už dnes kupovať vozidlá spĺňajúce tieto normy, keďže životnosť jedného vozidla je 10 a viac rokov. V neposlednom rade je to spoločensky zodpovedné správanie, aby sme znížili množstvo výfukových plynov v meste.

Tomáš Jurkovič