Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Čo s mestskými časťami?

Mestské časti majú na Slovensku len dve mestá. Bratislava, so svojimi 500 000 obyvateľmi, je rozdelená do 17 mestských častí a Košice s 230 000 obyvateľmi do 22 mestských častí.

Začnime pozitívne.

Mať mestské časti je pre mesto jednoznačne prospešné. Nemusíte s každým problémom “behať” na magistrát mesta a niektoré vaše problémy vie riešiť aj váš starosta, ktorý sa s vami vie stretnúť aj osobne. Ak by sme mali štvrť-miliónové mesto bez mestských častí, len s megalomanským magistrátom mesta, mohlo by to znamenať veľmi ťažkopádne procesy a v konečnom dôsledku by poklesla efektivita.

V čom je problém?

Pri 22 rôzne veľkých mestských častiach sú problémom najmä zbytočné náklady na administratívu a nerovnomerne rozdelené kompetencie.

Čo majú mestské časti na starosti?

Ktoré ako. A práve to vytvára chaos. Iné kompetencie majú mestské časti v Bratislave, iné mestské časti v Košiciach. Iné kompetencie majú veľké mestské časti, iné malé. Skrátka – neporiadok. Uvediem jeden príklad. Kúpili ste si psíka. Zisťujete, akú máte povinnosť voči úradom. Po dlhom googlení si zistíte, že potrebujete psa nahlásiť na úrade mestskej časti. Tam vám však povedia, že psa síce zapíšu do daného registra na mestskej časti, no napriek tomu musíte ísť na magistrát mesta Košice, aby ste sa zaregistrovali na platenie dane za psa. Tú následne platíte mestu Košice, aby mesto polovicu vybraných peňazí poslalo naspäť na mestskú časť. Aké jednoduché.. Vo viacerých veciach, slúžia mestské časti Košíc ako pošta pre magistrát mesta. Nie preto, že by nechceli alebo nevedeli problémy obyvateľov riešiť. Niekedy tak totiž robia aj nad rámec svojich možností. Jednoducho preto, že na to nemajú kompetencie.

Riešenia:

O problematike mestských častí sa musíme začať rozprávať hneď od začiatku volebného obdobia, aby to nezostalo zas a znovu iba predvolebnou témou. Prvým našim návrhom je zjednotiť kompetencie mestských častí – všade, kde je to možné, aby mestské časti vykonávali tie úlohy, ktoré vedia vykonávať rýchlejšie a efektívnejšie ako samotný magistrát mesta. Ten sa môže zamerať na strategickejšie úlohy s vplyvom na celé mesto. Zároveň navrhujeme naviazať rozpočty mestských častí na rozpočet mesta tak, aby bolo od začiatku roka jasné, s akým rozpočtom budú mestské časti hospodáriť.

Ako som písal vyššie, alarmujúci je aj problém s vysokým počtom mestských častí. Zmena tohto stavu je však mimoriadne komplikovaná. Nechceme populisticky sľubovať rýchlu zmenu tohto stavu, no počas nášho pôsobenia v komunálnej politike budeme navrhovať a podporovať všetky iniciatívy vedúce k zmene. V tomto procese bude dôležité rozprávať aj o zmene zákona o meste Košice – v NRSR.

Matej Kundrát.