Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Darka Šefčík

Košice MČ Staré mesto

kandidujem do miestneho zastupiteľstva

Hlavná téma

bezbariérovosť, stav chodníkov, školstvo

Vzdelanie

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach - učiteľstvo, Pedagogická fakulta UNIPO - špeciálna pedagogika

Zamestnanie

zástupkyňa riaditeľa a učiteľka

Vek

33

Jazyky

anglicky - plynule, francúzsky a rusky - základy

Hobby

šport, kultúra, rodina, cestovanie

O MNE:

Volám sa Darka, mám 33 rokov a som aktívna Košičanka. Vyrastala som na Severe, aktuálne bývam v Starom Meste s manželom a dvoma malými deťmi. Práve život s deťmi v meste mi často dodáva iný pohľad na „vec“ – s kočíkom človek hneď zistí, v akej kvalite je chodník, ako funguje bezbariérovosť v meste, koľko je voľných miest v materskej škole, ako funguje parkovanie a čo všetko sa dá jednoducho zmeniť k lepšiemu, keď sa človek aktívne zapojí. Práve snaha o skvalitnenie bežného života občana v meste je moja hlavná téma, samozrejme, v spolupráci s odborníkmi v jednotlivých oblastiach.

Študovala som učiteľstvo na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, štúdium som si neskôr rozšírila o špeciálu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UNIPO. Pracujem ako učiteľka, dnes aj zástupkyňa riaditeľa na strednej škole. Príležitostne učím cudzincov po slovensky, z iných oblastí mám skúsenosti s organizovaním kultúrnych akcií, písaním projektov či s prácou s médiami. Podieľam sa na aktivitách v súvislosti s kultúrou, prevenciou rizikového správania či environmentálnymi témami. Hovorím anglicky, v život ohrozujúcich prípadoch sa dohovorím aj francúzsky a rusky

TÉMY, KTORÉ PRESADZUJEM:

Zaujíma ma šport a jeho možnosti najmä pre deti, umenie a kultúra vo forme kníh, divadla, koncertov či filmov, život v meste, ale aj príroda a cestovanie, spoznávanie nových kultúr a tradícií či jedál. Som komunikatívna, otvorená, sčasti kreatívna – sčasti systematická a rada robím veci zmysluplne. Ľudia hovoria, že sa viem na veci dívať očami iných. Učím sa menej kritizovať a viac chváliť a prinášať rozumné riešenia problémov.