Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Martin Pavlov

Kandidát za poslanca MČ Sever

Hlavná téma

zeleň, hospodárenie s dažďovou vodou, funkčnosť a estetika verejného priestoru

Vzdelanie

TUKE – Fakulta umení – odbor Nové médiá

Zamestnanie

Internetový obchod, projekcia záhrad

Vek

30

Jazyky

Anglický

Dobrovoľníctvo

Vytvorenie lavičky pre psíčkarov na KVP (2013)

Výtvarné workshopy s deťmi (2015 – 2018)

Vlastná kampaň na StartLabe na vytvorenie dažďovej záhrady, osadenia lavičiek a vytvorenia maľby na Geriatrickom ústave

Realizácia a projektovanie dažďových záhrad, sadenie stromov (Dobrovoľnícke centrum Košíc, 2019 – súčasnosť)

Hobby

ekológia, permakultúra, filozofia, ajurvéda, yoga, meditácia, kompostovanie a záhrada, veterány a youngtimery, street-art, maľba, renovovanie starého nábytku

O MNE:

Už počas štúdia na vysokej škole som sa v semestrálnych prácach venoval témam odpadu (ekológie a recyklácie), estetiky verejného priestoru a odpadu vo verejnom priestore. Počas realizácie diplomovej práce (3D graffiti vytvorené z poškodených karosárskych dielov áut) som si uvedomil, že by som verejný priestor radšej pretváral pomocou prírodných materiálov a štruktúr. Hneď po ukončení vysokej školy som sa prihlásil a absolvoval akreditovaný kurz Permakultúrneho dizajnu – plánovania a vytvárania dlhodobo udržateľných ľudských sídel a záhrad. Vedel som totižto, že okrem veľkoformátových nástenných malieb, ktorým sa doposiaľ venujem, chcem do verejného priestoru prinášať aj niečo živšie než len farby.

Po ukončení kurzu som sa rozhodol v roku 2019 zorganizovať revitalizáciu mĺkveho a vyprahnutého priestoru pri nájazde do Vysokošpecializovaného odborného ústavu Geratrického na Strojárenskej ulici. Diplomovú prácu som pôvodne plánoval realizovať na stene tohto nadjazdu. Pomocou portálu StartLab a oslovovania podnikateľov z môjho okolia sa mi podarilo vyzbierať financie na zrealizovanie dažďovej záhrady (pozostávajúcej zo zadržiavacej a vsakovacej časti), osadenie 4 lavičiek nielen pre pacientov ale i okoloidúcich a vytvorenie abstraktnej nástennej maľby. Túto revitalizáciu podporilo aj Dobrovoľnícke centrum Košíc, s ktorými odvtedy spolupracujem – realizácia dažďovej záhrady zožala úspech u verejnosti a odvtedy pribudli v Košiciach desiatky dažďových záhrad (najmä pri základných a stredných školách). Voda tak neodchádza kanalizáciu z Košíc preč, ale vracia sa do pôdy kam patrí, aby následne dopĺňala zásoby spodných vôd a výparom prispievala k znižovaniu citeľného tepla v meste.

Rozširovaním vedomostí a zručností som pokračoval 3-ročným večerným štúdiom krajinárskych úprav a krajinotvorby, ktoré som úspešne ukončil (2022) – záverečnou prácou bol návrh ovocného sadu na sídlisku KVP, kde som 20 rokov žil. Práve v období, kedy som sa presťahoval na Sever začal na KVP úradovať Ladislav Lorinc. S veľkou radosťou sledujem ako sa mu spolu s jeho kolektívom podarilo KVP potiahnuť vpred a to je i jeden z dôvodov, prečo sa chcem podieľať na zlepšovaní našej mestskej časti Sever.

V roku 2021 som oslovil MČ Sever ohľadom problému s dažďovou vodou – počas dažďov stekala voda od garáží až do našej vchodovej brány. Ponúkol som MČ riešenie, vytvoril návrh, ktorý Správa mestskej zelene schválila a v kooperácii s ňou sme zrealizovali dažďovú záhradu s napájadlom pre vtáctvo (Obrancov mieru 15). So Správou mestskej zelene pravidelne komunikujem – inicioval som ponechanie 4 stromov, ktoré rástli zo živého plota na Tolstého ulici, no pravidelne boli zostrihávané zarovno so živým plotom. SmsZ som v roku 2020 poprosil aby tieto stromy označili a nechali rásť – takto prirodzene vysemenené stromy sú v prostredí omnoho odolnejšie a silnejšie, než vysadené kontajnerované rastliny.

TÉMY, KTORÉ PRESADZUJEM:

Prostredie, ktoré ma obklopuje je pre mňa veľmi dôležité. Automaticky hľadám riešenia na problémy a zádrhy vo svojom okolí a snažím sa ich aplikovať. Je pre mňa prirodzené zodvihnúť odpadky zo zeme či vliezť do preplneného kontajnera s papierom a poskákať po nezložených kartónoch. Témam odpadu, verejného priestoru a ekológie sa venujem už od vysokej školy. Veľmi by ma potešilo ak by sa nám na Severe podarilo založiť stredisko, kam by občania mohli doniesť nepotrebné nábytky, vybavenie a predmety z domácnosti, ktoré by si druhí občania mohli zadarmo vziať. Pravidelne odoberám kávový grunt z kaviarne za Poliklinikou Sever a hnojím rastliny vo svojom okolí a v predzáhradke, o ktorú sa 60 rokov starala moja babka a posledné 2 roky ja. Aj preto by som rád rozšíril možnosti kompostovania na sídlisku a pomohol mu stať sa odolným v oblasti zmeny klímy. Rozumným hospodárením s dažďovou vodou vieme obyvateľom ušetriť peniaze za stočné a podporiť prežitie krásnych a vzrastlých stromov, ktorými sa naša MČ môže pýšiť, ale o ktoré sa treba i starať, aby svoju funkciu ešte dlho plnili. Nahradením nepriepustných parkovísk priepustnými parkovacími plochami a zvýšením biodiverzity výsadbou okrasných rastlín vieme túto myšlienku odolného sídliska zrealizovať. Mestská časť Sever má svojho genia loci, ktorého si nesmieme zohyzdiť ale zachovať a kultivovať aby sme sa tešili, že na tomto jedinečnom sídlisku môžeme žiť.