Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Matej Kundrát

Kandidát na starostu MČ Košice Sever, kandidát do mestského a krajského zastupiteľstva.

Predseda OZ LiKE – Máme radi Košice!

 

Hlavná téma

Mestské časti, zeleň, chodníky a cesty

Vzdelanie

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Zamestnanie

QA Engeneer

Vek

29

Jazyky

anglicky plynule

Dobrovoľníctvo

ESN – Erasmus student network a predseda OZ LiKE – Máme radi Košice!

Iné pracovné skúsenosti

Ministerstvo financií SR

Košický samosprávny kraj

Mestská časť Košice-Západ

Hobby

Bojové športy - Kickbox

O MNE:

Študoval som na fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach a jeden semester som strávil na Panteion univerzite v Aténach. Počas štúdia som dostal príležitosť pracovať na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Po dvoch rokoch som sa vrátil do Košíc, kde som pracoval na úrade Košického samosprávneho kraja a neskôr som sa presunul na úrad mestskej časti Košice-Západ. Po odchode z verejnej správy som spolu s kolegami založil občianske združenie LiKE – Máme radi Košice, v rámci ktorého organizujeme rôzne dobrovoľnícke akcie, riešime podnety obyvateľov a upozorňujeme na nedostatky v rámci mesta.

Bývam v mestskej časti Sever spolu s mojou manželkou a štvorročnou dcérou. Mať dieťa je zaujímavá skúsenosť, po ktorej hneď vidíte rôzne možnosti zlepšenia mesta – napríklad chodníky, ktoré tvoria prirodzenú prekážkovú dráhu pre kočiare – no zamýšľate sa aj nad tým, ako chcete aby vyzeralo mesto, v ktorom budú žiť vaše deti.

Nie všetky veci sa však dajú zmeniť z pozície združenia a tak som sa rozhodol kandidovať na pozíciu starostu mestskej časti Košice-Sever. Počas môjho pôsobenia vo verejnej správe som mal možnosť poznať fungovanie ministerstva aj úradov krajskej aj miestnej samosprávy a som pripravený tieto skúsenosti využiť v práci pre mestskú časť a mesto Košice.

TÉMY, KTORÉ PRESADZUJEM:

Mestské časti v Košiciach: Pri téme mestských častí je nutné vyriešiť dva problémy. Znížiť ich počet a rovnomerne rozdeliť ich kompetencie. Výsledkom bude štíhlejšia samospráva, efektívnejšie slúžiaca občanom.

Zelené Košice: Na túto tému dávam veľký dôraz v našom združení LiKE. Musíme sa zamerať na budovanie zelene na úkor betónových plôch, zachytávanie dažďovej vody prostredníctvom dažďových záhrad, a celkové ochladzovanie mestského prostredia.

Opravy a prekopávky chodníkov a ciest: Množstvo chodníkov a ciest v Košiciach je v havarijnom stave. Tie sa buď neopravujú vôbec, alebo každoročne pribudne na príslušnej ceste zopár záplat. Potrebujeme zvýšiť pomer súvislých opráv ciest a na chodníky začať používať vo väčšej miere dlažbu. Tá je oproti asfaltu ďaleko drahšia, no zároveň je jej životnosť násobne vyššia.