Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Tomáš Jurkovič

MČ SÍDLISKO ŤAHANOVCE

Kandidujem do miestneho, mestského a krajského zastupiteľstva

Hlavná téma

udržateľná mobilita, MHD, zdieľaná doprava

Vzdelanie

Prešovská univerzita v Prešove, Manažment

Zamestnanie

Automation test engineer

Vek

28

Jazyky

Anglický, plynule

Dobrovoľníctvo

LiKE – Máme radi Košice o.z. (2021-2022)

Komunitné aktivity na Sídlisku Ťahanovce a v meste Košice

Hobby

turistika, gastronómia, káva, dobrovoľníctvo

O MNE:

V súčasnosti pracujem ako softvérový inžinier v medzinárodnej IT spoločnosti.

Okrem technických znalostí si táto práca vyžaduje pozorné načúvanie a analyzovanie požiadaviek klientov, veľký cit pre detail či automatizáciu procesov. Práve tieto kvality by som chcel zúročiť ako poslanec v samospráve.

Z pohľadu občana pozorujem, že mesto Košice má vo viacerých oblastiach svojho fungovania rezervy. Za najväčšiu výzvu, s ktorou sa naše mesto bude musieť vysporiadať, považujem zmiernenie dopadu klimatických zmien na urbanizované zóny. Jedným z hlavných opatrení je zatraktívnenie MHD a dobudovanie infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy. Som presvedčený, že mesto Košice má veľký potenciál stať sa skutočnou zelenou metropolou, ktorá bude držať krok spolu s inými európskymi mestami a poskytovať kvalitné a udržateľné služby pre všetkých svojich obyvateľov.

TÉMY, KTORÉ PRESADZUJEM:

Nestačí o zmene len hovoriť, najjednoduchšie je začať od seba a ísť príkladom. Práve preto sa do svojho života snažím zavádzať ekologické a trvalo udržateľné riešenia. V posledných rokoch to boli napr. postupný prechod na čisto rastlinnú stravu, používanie výhradne ekologickej drogérie, nakupovanie lokálnych potravín alebo obmedzenie nadmernej spotreby.

Dlhodobo sa snažím o zvýšenie podpory hromadnej a zdieľanej dopravy v našom meste. Rozvoj individuálnej automobilovej dopravy nepovažujem za trvalo udržateľný, z toho dôvodu som sa rozhodol ho ďalej aktívne nepodporovať a namiesto auta som si zakúpil elektrickú kolobežku, a súčasne vo veľkom využívam MHD. Práve tieto formy dopravy potrebujeme rozvíjať, urobiť ich dostupnejšími, spoľahlivejšími a bezpečnejšími.

Mesto Košice sa bude musieť v nasledujúcich rokoch adaptovať na klimatické zmeny. Potrebujeme realizovať vodozádržné opatrenia, projekty na zvýšenie biodiverzity, odstraňovanie inváznych rastlín a prinavrátenie vody a kvalitnej zelene do nášho mesta. V súčasnosti sa tieto aktivity realizujú zväčša v rámci dobrovoľníctva a rôznych občianskych aktivít, ktorých sa pravidelne zúčastňujem, ale potrebujeme ich robiť systematicky a v oveľa väčšej miere ako doteraz, aby sme naše mesto dokázali adaptovať na klimatické zmeny a aby sme benefity z toho pocítili všetci.