Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Prečo potrebujeme vykupovať pozemky na Ťahanovciach a ako na to?

Sídlisko Ťahanovce má viac problémov, ktoré treba riešiť, ale vždy narážame na tú istú prekážku: nevysporiadané pozemky.

Tie sa nachádzajú s výnimkou pár ulíc na celom sídlisku. Významným spôsobom nám bránia v rozvoji a obmedzujú aj čerpanie externých zdrojov. Problémy nám spôsobujú už od čias postavenia sídliska.

V minulosti sa problém neriešil, naopak predošlé vedenia samosprávy dokonca realizovali viaceré stavby na nevysporiadaných pozemkoch (napr. skejtpark, futbalové ihrisko, viaceré parkoviská zo zatrávňovacích tvárnic, chodníky či detské ihriská a pod.), vďaka čomu sú na samosprávu podané aj žaloby (napr. od družstva ODEKO na Berlínskej ulici a mnohé ďalšie môžu pribudnúť).

Ako riešiť výkup pozemkov?

Vykúpenie všetkých pozemkov na sídlisku je vzhľadom finančné možnosti mestskej časti dlhodobý proces na niekoľko (až desiatok) rokov. Prebiehať by to mohlo tak, že mestská časť každoročne vyčlení zo svojho rozpočtu minimálne určité percento (povedzme napr. 5%, čo je v súčasnosti cca 50 tisíc eur), ktoré použije na výkup pozemkov.

Každoročne potrebujeme vyčleniť určitú percentuálnu časť rozpočtu a začať pozemky postupne vykupovať. Táto suma by pravidelne rástla spolu so stúpajúcimi príjmami samosprávy.

Urýchliť proces výkupov vieme aj nasledovne:

  1. Využívajme daň za rozvoj na výkup pozemkov. Dlho sa hovorí napr. o investícii Pri hati, ktorá prinesie zhruba pol milióna eur našej samospráve (približne polovica súčasného ročného rozpočtu). Podľa Zákona o miestnom poplatku za rozvoj je možné výnosy z tejto dane použiť tiež na výkup pozemkov pod vybranými typmi investícií.
  2. Vykupujme pozemky od vlastníkov, ktorí sú ochotní ich predať. Stanovme výkupnú cenu a jednanie s majiteľmi, ktorí sa prihlásia. Takto to robia aj špekulanti, ktorí vykupujú pozemky za zlomkové ceny, aby následne pýtali od samosprávy trhovú cenu.
  3. Využívajme dlhodobé prenájmy a opcie na nákup pozemkov, ktoré vieme po určitej dobe prenájmu uplatniť. Týmto získame okamžite vzťah k pozemkom. Takto sa napríklad vyriešila časť skejtparku či pozemky pod druhým výjazdom z Hanojskej ulice (pozn. vzhľadom na to, že pozemky vlastní urbariát, je ich výkup problematickejší a dlhodobý prenájom s opciou je v tomto prípade vhodné riešenie).
  4. Vytvorme si priority, ktoré pozemky chceme vykúpiť, aby sa scelili územia, na ktorých môžeme realizovať rôzne investičné zámery.
  5. Využívajme inštitút vyvlastnenia pod plánovanými líniovými stavbami, ak sa s majiteľmi nedohodneme inak. Zákon umožňuje takýto výkup a mohli by sme to využiť pri plánovanom cyklochodníku (tu vieme dokonca spätne preplatiť náklady na výkup z eurofondov), novom cestnom spojení či plánovanej električkovej trati. V týchto prípadoch by išlo (vzhľadom na kompetencie) o investičné zámery Magistrátu mesta Košice.

Po vysporiadaní jednotlivých pozemkov bude možné jednak na nich realizovať nové investičné zámery, ako sú napr. chodníky, cyklochodníky, detské ihriská, športoviská kontajnerové stojiská, parkoviská, komplexné revitalizácie verejných priestorov atď. Navyše, budeme sa môcť uchádzať o externé zdroje, ktoré značne uľavia rozpočtu mestskej časti. Taktiež sa vyhneme budúcim žalobám za užívanie súkromných pozemkov či odplatám za vecné bremená.

Rozdiel pomerov mestských pozemkov na sídliskách Terasa, KVP a Ťahanovce:

Legenda: ČERVENÉ: CELÉ: parcely typu “C” úplne vo vlastníctve mesta Košice. ŠRÁFOVANÉ: parcely typu “C” v čiastočnom vlastníctve mesta Košice. ZELENÉ: CELÉ: parcely typu “E” úplne vo vlastníctve mesta Košice. ŠRÁFOVANÉ: parcely typu “E” v čiastočnom vlastníctve mesta Košice

Tomáš Jurkovič.