Máme radi Slovensko, hlavne mesto Košice!

Našich 10 zásad:

1.
Preferujeme konštruktívnu diskusiu namiesto útokov a hádok.
2.
Inšpirujeme sa funkčnými riešeniami z celého sveta.
3.
Komunikujeme jazykom zrozumiteľným pre všetkých.
4.
Aktívne spolupracujeme s miestnymi odborníkmi.
5.
Pozorne počúvame názory obyvateľov Košíc.
6.
Máme odvahu prijímať kroky, ktoré sa prejavia až po rokoch.
7.
Čestnosť je náš záväzok voči sebe aj obyvateľom mesta.
8.
Sme pracovití a zodpovední voči sľubom, ktoré dávame.
9.
Pri práci myslíme na všetky skupiny obyvateľov mesta.
10.
Digitalizáciu považujeme za cestu k vyššej efektivite mesta.

Naše priority

Krásne mesto

Krásne mesto

Krásne mesto

Naše riešenia

Chceme, aby boli Košice krásnym mestom celý rok. Ak sa na ne dívate v máji, keď všetko kvitne a ulice sú plné ľudí, nie je ťažké toto mesto milovať. Pravdu o ňom sa však dozviete až v zime, keď absentujúca zeleň odhalí všetky nedorobky, hrdzavé relikty socializmu, posprejované fasády či rozhádzané odpadky. Východná Európa ako z filmu. Naše riešenia sú nasledovné:

 

 • Zriadenie pozície ambasádora pre verejný priestor, ktorý by monitoroval nedostatky a problémy verejných priestranstiev a následne by zabezpečil ich nápravu.
 • Kompletná revízia stavu mestskej zelene. Našim cieľom je zvýšiť estetiku a funkčnosť parkov a zelených plôch a zaviesť jasnú logiku do výsadby rastlín.
 • Rozšíriť kompetencie Správy mestskej zelene o odstraňovanie grafitov z budov.
 • Zriadiť funkciu mestských záhradníkov: Ľuďom, ktorí sa radi starajú o svoje predzáhradky a okolie ponúknuť pomoc a asistenciu. Ak by svoje aktivity rozšírili a aktívne sa starali aj o širšie okolie, mesto ich bude adekvátne odmeňovať.
 • Vytvorenie mestského reklamného manuálu, ktorý by záväzne určoval pravidlá pre reklamné plochy, billboardy, citylighty a iné vizuálne prvky – ich, umiestnenie, povolené množstvo a hustotu.

 

Fungujúca doprava

Fungujúca doprava

Fungujúca doprava

Naše riešenia

Fungujúca a efektívna doprava je podmienkou dobrého života v meste. V tejto oblasti nemusíme vymýšľať revolučné riešenia – stačí ak budeme nasledovať overené a funkčné riešenia z vyspelejších európkych miest, ktoré majú podobnú veľkosť a množstvo obyvateľov. Trendy hovoria jasne v prospech kvalitnej hromadnej dopravy, budovania záchytných parkovísk na okraji miest, zonácie parkovania v meste a podpory cyklo-mobility. Našimi cieľmi sú:

 

 • Zrýchliť MHD formou vytvorenia bus-pruhov, zavedením prednosti električiek a autobusov a zmenou trasovania liniek.
 • Podpora budovania veľkokapacitných parkovacích domov a záchytných parkovísk.
 • Prioritizácia hromadnej dopravy a cyklodopravy ako riešenie kritickej dopravnej situácie v meste.
 • (Po ukončení súdneho konania medzi mestom a EEI)Zaviesť jednotnú celomestskú parkovaciu politiku vrátane rezidentských zón.
 • Pravidelné zverejňovanie a analyzovanie zberu dát o hromadnej doprave v meste s cieľom zefektívniť jej fungovanie.

Digitalizácia služieb

Digitalizácia služieb

Digitalizácia služieb

Naše riešenia

Digitalizácia služieb mesta je svetovým trendom, ktorý obyvateľom ušetrí čas aj peniaze. Dobre nastavený systém zvýši efektivitu úradov a rýchlosť poskytovaných služieb. Mesto Košice v tomto smere začalo podnikať prvé úspešné kroky v podobe projektu Košice 2.0 Budeme vyvíjať snahu, aby boli tieto aktivity dotiahnuté do úspešného konca a navrhovať  využitie ďalších technológií zefektívňujúcich fungovanie mesta.

 

 • Využitie existujúcich kamerových systémov, ich zlúčenie a využitie za účelom generovania dát, počítania aut, nákladných automobilov, cyklistov, chodcov a následné využitie dát na optimalizáciu dopravnej infraštruktúry.
 • Postupné budovanie smart/inteligentného verejného osvetlenia. Inštalácia efektívnych LED osvetlení.
 • Riešenie dopravnej infraštruktúry vzájomným prepojením systémov riadenia cestnej premávky a ich dynamické nastavenie za pomoci machine learning v kombinácii s API pre dopravné dáta.
 • Zriadenie mestskej karty, ktorá občanom uľahčí platbu a využívanie MHD a parkovanie v meste. Okrem toho bude slúžiť ako identifikátor do mestských inštitúcií a dobrovoľnícka karta – na základe ktorej by aktívni občana získlali zľavu na dopravu a voľné vstupy do múzeí a galérií.

Videá

Saunové rituály v košických električkách

všetky vlogy